21.08.2019

час : 21.45

Място : Адрес: ул. „Шипка“ 46, Троянците