31.08.2019 час : 17.00 Място : Адрес: ул. „Шипка“ 46, Троянците